Store danske institutionelle investorer og kapitalforvaltere bruger deres aktionærindflydelse til at få de virksomheder, de investerer i eller forvalter, til at udvise en mere ansvarlig skatteadfærd

Til trods for at verdens største IT/Tech selskaber har rekordhøj indtjening, betaler en stor andel af dem en beskeden andel af deres overskud i selskabsskat til de nationale statskasser.

Nærmere bestemt har 24 pct af de 206 børsnoterede IT/Tech selskaber i det såkaldte MSCI World indeks i gennemsnit betalt mindre end 15 pct af deres overskud i skat de seneste tre år, uden en god forklaring. 28 pct. af selskaberne betalte slet ikke eller en begrænset selskabsskat, fordi de havde underskud, i et eller flere af årene 2019, 2020 og 2021.

Lidt bedre ser det ud for de største børsnoterede pharma, bioteknologi, mine-, olie- og gas selskaber. 17 pct af disse selskaber har bidraget med mindre end 15 pct af deres indtjening i kontant skattebetaling de tre år.

Det viser en analyse, som Engagement International, har udarbejdet i forbindelse med et nyt engagement projekt omkring ansvarlig skat i samarbejde med en række institutionelle investorer, herunder Sampension, PBU, Nordea Investment Management og C. L. Davids Fond og Samling.

Analysen understøtter OECD’s estimering af, at de nationale statskasser på verdensplan hvert år mister 100-240 milliarder dollars i indkomstskat som følge af skatteundgåelse. Det svarer til 4 til 10 pct. af den samlede globale selskabsskat.

”Formålet med analysen og engagement-projektet er at bruge den indflydelse vores investorkunder har til at påvirke de selskaber, til at forpligte sig til en mere ansvarlig skattestrategi og skattebetaling,” siger Head of Tax Engagement i Engagement International, Nathalie Rasmussen.

”Helt konkret opfordrer vi de selskaber som betaler meget lidt i skat eller er involverede i alvorlige skattesager, til to årlige engagement dialoger på vegne af de af vores investorkunder, som har investeret i selskaberne. Her checker vi først om der er en god forklaring på den lave skattebetaling, som f.eks. underskud eller meget store investeringer. Er det ikke tilfældet, tager vi en dialog med selskaberne om at forpligte sig på 5 konkrete principper for ansvarlig skat, som følger international ”best practice” ifølge OECD, GRI og PRI”, tilføjer Nathalie Rasmussen.

Ved at følge principperne kan selskaberne vise omverdenen, og ikke mindst deres aktionære, at de afstår fra at benytte aggressiv skatteplanlægning, kontroversielle internationale skattely eller gråzoner i skattelovgivningen, samt betaler selskabsskat i de lande, hvor de har deres indtjening. Derudover skal selskaberne bl.a. også dokumentere, at deres bestyrelser følger tæt med i selskabernes skatteadfærd, og at der hvert år åbent oplyses om hvad der betales i skat i alle de lande der drives forretning i. Denne form for ”Country by Country Reporting” bliver et lovkrav i EU fra regnskabsåret der starter på eller efter 22 Juni 2024.

Ansvarlig skat er et nyt ESG-område

”Vi lægger stor vægt på, at de virksomheder, vi investerer i, agerer ansvarligt, hvilket også gælder på skatteområdet. Virksomhederne skal naturligvis bidrage til det samfund, de er en del af, og derfor har vi som investor stort fokus på, at de udviser en ansvarlig skatteadfærd. Det gælder både ift. at betale en fair skat og f.eks. ikke bruge konstruktioner, der nedbringer skatten i klar modstrid med lovens intentioner. Men det handler også om, at virksomhederne generelt skal være åbne omkring deres skattebetalinger,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG i Sampension.

“Hvor selskabsskat tidligere har været betragtet som et primært politisk og juridisk område, er der nu en klar tendens til at flere og flere internationale investorer betragter ansvarlig skat som et nyt ESG-område på linje med f.eks. anti-korruption og bestikkelse. D.v.s. det drejer sig mere om ansvarlige værdier og gennemsigtighed end om sort-hvide regler i skattelovgivningen som er acceptable, så længe de ikke er direkte ulovlige”, siger Rasmus Juhl Pedersen, ESG-Ansvarlig i PBU.

Engagement projektet går derfor ud på at påvirke selskaberne gennem aktiv dialog til at følge ansvarlige skatteprincipper og være mere gennemsigtige, når det gælder deres skattebetaling.

For øjeblikket har Engagement International på vegne af institutionelle investorer engagement dialog med 16 selskaber i IT/Tech, minedrift, olie og gas, pharma og bioteknologi. I sidste halvdel af 2023 tages der fat på en ny sektor, som også hører til de brancher, hvor der vurderes at være flest selskaber med meget lav såkaldt effektiv skatteprocent.

Kun 1 af selskaberne fortæller åbent om deres skattebetaling gennem en ”Country by Country” rapportering. Kun 2 har en global skattepolitik, mens blot 3 har dokumenteret at bestyrelsen løbende følger selskabernes globale skatteadfærd. Men der er udsigt til forbedring, da en række af virksomhederne er godt igang med at implementere de forbedringer, som anbefales i engagement dialogerne.

Siden 2013 er der blevet stillet flere krav på skatteområdet til virksomheder i Danmark og internationalt, både igennem lovgivning og frivillige initiativer. Senest er de fleste af verdens lande, herunder EU-landene, nået til enighed om at gennemføre en meget omfattende international skattereform, som har været forhandlet gennem en årrække i OECD. En del af reformen skal sikre, at overskuddet i store selskaber med en samlet årlig omsætning på mindst €750 mio. vil blive beskattet med en minimumssats på mindst 15 %, uanset hvor de opererer forretningsmæssigt.

”Den nye globale minimumsskat er et stort skridt fremad, som vil mindske risikoen for en fortsat udhuling af skattegrundlaget for de nationale statskasser. Men erfaringen viser, at nye skatteregler lynhurtigt eroderes af ny kreativ skatteplanlægning. Derfor vil der også fremover være behov for at presse på, for at de virksomheder, vi investerer i, udviser ansvarlighed, også når det gælder skat”, siger Eric Pedersen, Head of Responsible Investments i Nordea Asset Management.